Wet financieel toezicht

Wet financieel toezicht

Gegevens handelsregister van Groothandelsgebouwen N.V. i.l.

Gegevens Handelsregister

Ingeschreven bij: Kamer van Koophandel voor Rotterdam
Dossiernummer: 24073645

Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Naam: Groothandelsgebouwen N.V. in liquidatie
Statutaire zetel: Rotterdam
Eerste inschrijving in het handelsregister: 31-01-1948
Akte van oprichting: 13-12-1947
Akte laatste statutenwijziging: 26-07-2018
Maatschappelijk kapitaal: € 6.748.825,00
Geplaatst kapitaal: € 1.578.675,00
Gestort kapitaal: € 1.578.675,00

Vereffenaar
Stichting Vereffening Groothandelsgebouwen
Weena 210, 3012 NJ Rotterdam
Ingeschreven onder KvK-nummer: 71759352

Toezicht

Tot 22 juli 2014 beschikte Groothandelsgebouwen N.V. i.l. over een vergunning als beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:65 (oud) van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wft is aangepast door de inwerkingtreding van de EU Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM-richtlijn). Door deze aanpassing van de Wft is Groothandelsgebouwen N.V. i.l. niet meer onder het toezicht dat de AFM uitoefent op vergunninghoudende beleggingsinstellingen. Wel blijven de bepalingen uit de Wft die van toepassing zijn op beursgenoteerde ondernemingen onverkort op Groothandelsgebouwen N.V. i.l. van toepassing.

Aantal uitstaande aandelen

Aantal geplaatste aandelen: 1.578.675
Nominale waarde per aandeel: € 1
Totaal geplaatst kapitaal: € 1.578.675,00

Deponeringen en meldingen

Deponeringen

Deponeringen van Groothandelsgebouwen N.V. i.l. kunt u vinden op www.kvk.nl.

Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen 2006

De Wet Financieel Toezicht (Wft) verplicht bepaalde categorieën aandeelhouders en de vennootschap tot het doen van meldingen. In deze registers zijn de onderstaande meldingen, voor zover niet ingetrokken, opgenomen:

Register Geplaatst kapitaal

Datum meldingsplicht: 18 mei 2018
Meldingsplichtige: Groothandelsgebouwen N.V.
Soort aandeel: gewoon aandeel
Nominale waarde: € 1
Aantal stemmen per aandeel: 1
Aantal geplaatst: 1.578.675
Gecertificeerd: 1.521.952
Totaal geplaatst kapitaal: € 1.578.675,00
Totaal aantal stemmen: 1.578.675

Register Substantiële deelnemingen

Datum meldingsplicht: 1 november 2006
Meldingsplichtige: E. A. de Mol van Otterloo
Aantal effecten:443.159
Soort aandeel: certificaat van aandeel
Aantal effecten: 9.461
Soort aandeel: gewoon aandeel
Totale deelneming: 30,58%

Datum meldingsplicht: 7 november 2006
Meldingsplichtige: Stichting Administratiekantoor Groothandelsgebouwen
Aantal effecten: 1.411.902
Soort aandeel: gewoon aandeel
Totale deelneming: 95,38%

Datum meldingsplicht: 19 juli 2007
Meldingsplichtige: Heren 2 Participations I B.V.
Aantal effecten: 149.245
Soort aandeel: certificaat van aandeel
Totale deelneming: 10,08%

Datum meldingsplicht: 30 mei 2008
Meldingsplichtige: H.W.J. ter Haar
Aantal effecten: 80.386
Soort aandeel: gewoon aandeel
Totale deelneming: 5,43%

Datum meldingsplicht: 25 juni 2018
Meldingsplichtige: HighBrook Investment Management, LP
Aantal effecten: 1.328.698
Soort aandeel: certificaat van aandeel
Aantal effecten: 24.662
Soort aandeel: gewoon aandeel
Totale deelneming: 87,29%

Bron: www.afm.nl/registers

Terug naar het overzicht van investor relations

investor relations Terug naar investor relations