Geplaatst op:

Groot Handelsgebouw klaar voor de 1,5 meter-samenleving

Groot Handelsgebouw klaar voor de 1,5 meter-samenleving

Groot Handelsgebouw klaar voor de 1,5 meter-samenleving

Wij zijn voorbereid op de nieuwe anderhalvemetersamenleving. Binnen het Groot Handelsgebouw gelden nieuwe richtlijnen om de veiligheid en het welzijn van medewerkers en bezoekers te waarborgen. De richtlijnen zijn ontwikkeld in samenwerking met specialisten uit de sector en gebaseerd op de voorschriften van het RIVM.

 

Getroffen maatregelen

Afstandsmaatregelen:      Overal in het gebouw hangen borden, stickers en andere markeringen die aangeven afstand te houden, onder andere in liften, toiletten, gemeenschappelijke ruimtes en facilitaire ruimtes.

Hygiëne en sanitaire voorzieningen: Bij elke ingang op de begane grond, kelder en parkeergarage zijn dispensers met desinfecterende handgel beschikbaar. In het gebouw hangen aanduidingen om handen te wassen en andere COVID-19 preventiemaatregelen na te leven. Sinds de uitbraak van COVID-19 zijn de schoonmaakschema’s en procedures uitgebreid, met extra aandacht voor de toiletten; zitplaatsen in gemeenschappelijke ruimtes; meubilair; deurknoppen; liften; trapleuningen; en andere  risicovolle aanrakingspunten.

Gezichtsbescherming:        Het dragen van gezichtsbescherming binnen het Groot Handelsgebouw is verplicht voor servicemedewerkers wanneer zij geen anderhalve meter afstand kunnen houden. Dat geldt voor leveranciers en onderhoudspartijen.

Liften en trappenhuizen:    De maximale capaciteit van de liften is sterk gereduceerd naar één tot drie mensen per lift, afhankelijk van de liftoppervlakte. In sommige liften zijn schermen geplaatst. In de trappenhuizen geldt eenrichtingsverkeer: alleen omhoog van 06:00 tot 12:00; alleen omlaag van 12:00 tot 20:00.

Looproutes binnen het gebouw:          Sommige looproutes zijn veranderd om de bewegingsstromen binnen het gebouw op een veilige manier te laten verlopen. In de galerijen  geldt eenrichtingsverkeer en huurders wordt verzocht om deze zo min mogelijk te gebruiken.

Voor meer informatie: Email info@ghg.nl